Prislista


Priserna gäller t.o.m. 2022-01-31, därefter gäller ny prislista.

Alla priser är inkl. 25% moms.

Priserna gäller förskottsbetalning. Vid faktura tillkommer avgifter.

STARTPAKET personbil 5

Digitalt teorimaterial, teorilektioner + 5 körlektioner: 4700 kr


STARTPAKET personbil 15

Digitalt teorimaterial, teorilektioner + 15 körlektioner: 9900 kr


INTENSIVPAKET personbil

Digitalt teorimaterial, teorilektioner + 25 körlektioner: 15500 kr


Teoripaket personbil 

Digitalt teorimaterial (digital körkortsbok, filmer, interaktiva övningar, teoritester) + 3 st. lärarledda teorilektioner på trafikskolan: 2400 kr


Inskrivning med inloggning till elevcentralen + teoritester: 500 kr


Körlektion personbil 40 min: 610 kr


Körlektion personbil 40 min, ej inskriven elev: 660 kr


Paket 7 körlektioner personbil, inskriven elev: 4130 kr


Hyra av bil vid prov (körprov bokat via trafikskolan): 1150 kr


Riskutbildning del 1 riskettan: 700 kr


Riskutbildning del 2 halkbanan: 2200 kr


Introduktionskurs för handledare/elev: 400 kr

STARTPAKET motorcykel

Digitalt teorimaterial + 5 körlektioner: 5400 kr


Inskrivning med inloggning till elevcentralen + teoritester: 500 kr


Körlektion MC 65 min: 990 kr


Paket 5 körlektioner MC, inskriven elev: 4700 kr


Hyra av MC vid prov (körprov bokat via trafikskolan): 1700 kr


Riskutbildning del 1 riskettan MC: 700 kr


Riskutbildning del 2 risktvåan MC: 3100 kr

Teoripaket personbil tungt släp BE

BE-boken + inloggning till elevcentralen med teoritester: 900 kr


Körlektion tungt släp Utökad B/BE 80 min: 1270 kr


Hyra av släp/bil och släp vid prov: 1200 kr

Mopedkurs klass I AM-körkort


Digitalt teorimaterial, teorilektioner, körning på manöverbana och i trafik,

lån av moped, skyddskläder och övrig utrustning: 4500 kr

Bankgiro: 602-4111.

Vid betalning via bankgiro, ange elevens personnummer som meddelande.

Samtliga paket har en giltighetstid på 2 år från inköpsdatum om inget annat anges. Förfallet paket kan ej utnyttjas eller återbetalas. Digitalt teorimaterial är giltigt 1 år från inköpsdatum och kan ej returneras/återbetalas.